Skip to Main Content
University of Texas University of Texas Libraries

Dutch Literature

Background information

Encyclopedias online

Find Dutch encyclopedias, dictionaries, other background information in print in the UT Libraries:

Search the library catalog, using keyword strategies such as:

Dutch dictionar*
Dutch language dictionar*
Dutch literature
   Limit to Dutch Language if desired

Samples:
Biographisch woordenbock der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Onder medew. van C. M. A. Simon van der Aa, P. O. van der Chijs, W. Eekhoff e. a. [Voortgezet onder red. van K. J. R. van Harderwijk en C. D. Schotel.
v.1-7

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek onder redactie van dr. P. C. Molhuysen ... en prof. dr. P. J. Blok ... met medewerking van tal van geleerden... 
Leiden, A. W. Sijthoff's uitgevers-maatschappij, 1911-37.
v.1-10

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Generic License.